ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Czechy – Współpracujemy z organizacją TRIALOG z Brna, która zajmuje się pomocą rodzinie oraz rozwojem systemu rodzin zastępczych w Republice Czeskiej. Wspólnie pracujemy nad programem współpracy specjalistów zajmujących się rodzinna pieczą zastępczą w Polsce, Czechach i Słowacji. Czekamy na rozstrzygnięcie wspólnego projektu w Visehrad Fund. 19 listopada 2015 uczestniczymy czynnie w konferencji Trailogu „Dejmedětemrodinu” w Ostrawie z prezentacją i warsztatami dotyczącymi wsparcia dla rodzin zastępczych.
http://www.trialog-brno.cz/
Gruzja – Współpracujemy z bratnią organizacją Stowarzyszenie Dziecko i Rodzina z Tbilisi. Stowarzyszenie to skupia trenerów Metody Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem i Rodziną oraz konsultantów metodycznych pracujących głównie w małych domach dla dzieci nazywanych w Gruzji „polskim modelem” – w efekcie wieloletniej pracy polskich specjalistów nad reformą pieczy instytucjonalnej w Gruzji. Wspólnie przygotowujemy projekty związane z pracą nad gruzińskim programem rozwoju pieczy zastępczej w roku 2016. 
ttps://www.facebook.com/childandfamilyassociation?fref=ts
Słowacja – Naszą partnerską organizacja jest tam „Usmev ako Dar”, z którym nasz prezes Tomasz Polkowski współpracuje od wielu lat. Usmev ako Dar jest wiodącą organizacją w Słowacji zajmująca się reformą pieczy instytucjonalnej. 9 października jesteśmy z prezentacją i warsztatem na konferencji Usmevu w Koszycach. Będziemy mówić o wspieraniu rodzin biologicznych. Przed nami wspólne działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.
http://www.usmev.sk/
Ukraina – Wspólnie z działaczami kampanii Надія і житлодлядітейi Hope and Homes for Children Ukraine przygotowujemy na rok 2016 wspólny projekt dotyczący rozwoju pieczy zastępczej na Ukrainie.
http://www.hopeandhomes.org.ua/
USA – Współpraca z Child Welfare League of America oraz Governor's State University dotycząca pracy nad nowatorskimi formami wsparcia dla rodzin zastępczych (między innymi programy on-line)
http://www.cwla.org/
Unia Europejska – współpraca z Eurochild, do którego złożyliśmy akces. Jest to lobbistyczna organizacja wpływająca na instytucje europejskie w dziedzinie ochrony praw dzieci, rozwoju prorodzinnych i pro-dziecięcych przepisów prawnych oraz deinstytucjonalizacji.
http://www.eurochild.org/

Inne kraje – Przygotowujemy program współpracy z białoruskimi organizacjami zajmującymi się dziećmi w pieczy zastępczej. Jesteśmy otwarci na wymianę doświadczeń, rozwiązań organizacyjnych i metodycznych z innymi krajami.
Subskrybuj