ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani

Piecza instytucjonalna i deinstytucjonalizacja

- Pełny tekst "zaleceń dotyczących pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych"    opublikowane przez Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
- Ważna rozmowa Barbary Pietkiewicz z Tomaszem Polkowskim na temat reformy w Gruzji


Usamodzielnienie

  1. - Rekomendacje do zmian przepisów dotyczących usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej. 
    Tekst opublikowany w Problemach Opiekuńczo - Wychowawczych 8/2015

  • - Wskazówki od usamodzielnionej dla usamodzielnianych - autorstwa Klaudyny Szmyt  

Inne publikacje

Ciekawy artykuł o tym jak rozumieć dziecko
Jak czytać dziecko

Subskrybuj