ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani

Rzecznik Praw Obywatelskich
www.rpo.gov.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.mpips.gov.pl/


Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl

Eurochild
www.eurochild.org

Kampania "Otwarte drzwi"
www.eurochild.org/projects/opening-doors/
  
Kampania "Reaguj Masz Prawo"
www.jakreagowac.pl
Subskrybuj